pielęgnacja stopy cukrzycowej

Stopa cukrzycowa należy do przewlekłych powikłań cukrzycy. Występuje zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, jak i 2. Jest to owrzodzenie (płytkie albo głębokie przerwanie ciągłości skóry) zlokalizowane zwykle na części podeszwowej lub grzbietowej stopy. Najczęściej występuje pod główkami kości śródstopia, na grzbietach palców młoteczkowatych albo na pięcie. Za główną przyczynę stopy cukrzycowej uważa się neuropatię obwodową. Stopa cukrzycowa jest pozbawiona czucia bólu i temperatury. Owrzodzeniu może towarzyszyć deformacja stopy.

Stopa wysokiego ryzyka to stopa zagrożona powstaniem w krótkim czasie owrzodzenia. Dla takiej stopy typowe jest występowanie zaników mięśniowych, palców młoteczkowatych i zrogowaceń. Jeżeli zaistnieją dodatkowe czynniki, takie jak nieodpowiednia higiena stóp, źle dobrane obuwie i uraz mechaniczny cieplny lub chemiczny, powstanie owrzodzenie.

Zapobieganie powstawaniu stopy cukrzycowej

 • Wyrównanie cukrzycy

 • Wczesne rozpoznanie choroby

 • Utrzymywanie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu,

 • Regularne oglądanie stóp,

 • Higiena stóp. Brak higieny to krótsze życie Twoich stóp!

 • Prawidłowe obcinanie paznokci .

 • Noszenie odpowiedniego obuwia, wkładek oraz skarpet.

 • Unikanie urazów mechanicznych i termicznych.

 • Ćwiczenia fizyczne.

 • Zabiegi podiatryczne .

  Modzele oraz wrastające paznokcie mogą doprowadzić do powstania owrzodzeń i infekcji stóp. Należy podkreślić, że usuwaniem tych zmian powinny się zajmować jedynie osoby kompetentne i doświadczone w opiece nad chorymi na cukrzycę, takie jak personel gabinetów stopy cukrzycowej działających przy klinikach diabetologicznych , personel poradni chirurgicznych oraz niektórych gabinetów podiatrycznych (podologicznych).

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl